Ngày càng nhiều các bậc phụ huynh có thu nhập thấp tại Mỹ đã lựa chọn 02 chương trình BHYT Medicaid và BHYT cho trẻ em (CHIP) thay vì đăng ký BHYT cho con em mình thông qua nơi làm việc như thường lệ ngay cả khi BHYT của bố mẹ được đăng ký tại đó.

Những thông tin trên được đưa ra trong một nghiên cứu mới đây do Phòng chính sách trực thuộc Bệnh viện Trẻ em bang Philadelphia thực hiện mới được công bố ngày 05/12 khi Bộ Y tế thảo luận về “Các vấn đề y tế tháng 12”. Các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu của họ cũng đem lại cái nhìn chân thực hơn cho các cuộc tranh luận về tương lai của BHYT cho trẻ em tại Hoa Kỳ, cụ thể là đặt ra những câu hỏi về viễn cảnh của thị trường BHYT.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2008 – 2013, có thêm 20% trẻ em từ các gia đình có thu nhập trung bình và thấp được đăng ký BHYT qua 02 chương trình Medicaid và CHIP thay vì đăng ký thông qua nơi làm việc của cha mẹ mình.

Xu hướng nêu trên dễ thấy nhất tại các gia đình có thu nhập trong khoảng 94,200 đô – 140,000 đô/ năm với trung bình 04 thành viên. Khoảng 2/3 con em trong các gia đình nêu trên được đăng ký BHYT qua 02 chương trình Medicaid và CHIP. Thậm chí, các gia đình có thu nhập ở mức thấp hơn hơn trong khoảng 47,100 đô- 70,650 đô/năm còn không đăng ký BHYT cho con em mình bởi họ không đủ khả năng chi trả cho chương trình BHYT trẻ em (CHIP) tại tiểu bang mình đang sinh sống. Cụ thể, tỷ lệ trẻ em đến từ các gia đình có thu nhập cao hơn đăng ký Medicaid và CHIP chiếm 9.2% theo số liệu năm 2013 trong khi tỷ lệ đó chỉ là 6% trong năm 2008.

Kể từ khi chính thức được ban hành vào năm 1997, CHIP là một chương trình do nhà nước quản lý chịu trách nhiệm cung cấp BHYT cho các gia đình có thu nhập khiêm tốn, không đủ điều kiện tham gia Medicaid, đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc phổ quát BHYT đến hầu hết trẻ em trên phạm vi toàn nước Mỹ. Nghiên cứu của Phòng chính sách Bệnh viện Trẻ em bang Philadelphia cho thấy, so với những trẻ em đăng ký các chương trình BHYT tư nhân, trẻ em tham gia CHIP và Medicaid được đáp ứng các dịch vụ chăm sóc y tế thường xuyên hơn. Tuy nhiên, kinh phí cho chương trình BHYT trẻ em CHIP đang trong tình trạng “sẽ cạn kiệt” vào năm 2017 nếu như Quốc hội không điều chỉnh chương trình./.

LM