SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

Bảo hiểm sức khỏe, Health Care, Medicare, Long Term Care and Life Insurance

Tin Tức Bằng Tiếng Việt

ObamaCare: Các chương trình bảo hiểm sức khỏe

Giống như bất cứ một sản phẩm nào khác trên thị trường, bảo hiểm y tế có nhiều giá. Trong bảo hiểm Obamacare, giá mua (price) thay đổi theo 4 bậc, cũng được gọi là 4 chương trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa câu nói “tiền nào của ấy” trong 4 chương trình này.

Đọc tiếp
  1634 Lượt xem