Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
OBAMACARE CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẮT BUỘC CỦA CHÍNH PHỦ - SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

OBAMACARE CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẮT BUỘC CỦA CHÍNH PHỦ

Obamacare là chương trình bảo hiểm sức khỏe BẮT BUỘC của Chính phủ Liên bang dành cho những gia đình, cá nhân có thu nhập thấp; các công ty phải mua bảo hiểm cho nhân viên đang làm việc tại công ty mình. Những ai đủ điều kiện theo Đạo luật mà không mua bảo hiểm thì có thể bị nộp phạt theo quy định của Sở Thuế vụ.

Sau đây là những nội dung quan trọng của Chương trình:
1. Obamacare ÁP DỤNG BẮT BUỘC đối với tất cả người lớn và trẻ em, bao gồm các thể loại sau đây:
- Công dân Hoa Kỳ;
- Thường trú nhân (Green Card Holders);
- Những người được phép cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ 31 ngày liên tục trở lên hoặc 183 ngày trong vòng 3 năm liên tục mà có nhận thông báo kê khai thuế của Sở Thuế vụ vào cuối năm. Như vậy, những người là du học sinh, người được phép lao động tại Hoa Kỳ, hoặc là người đi du lịch, khám chữa bệnh, hoặc là nhà đầu tư vào Hoa Kỳ mà lưu trú từ 31 ngày trở lên đều có thể thuộc diện phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo chương trình Obamacare nếu có nhận thông báo kê khai nộp thuế.
2. Những Thành phần sau đây thuộc diện được miễn, không phải bắt buộc mua bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Obamacare, bao gồm:
- Những người cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ;
- Những người đang ở tù;
- Những người hoặc gia đình thuộc diện không phải nộp tờ khai thuế thu nhập (những người có thu nhập thấp hơn mức thu nhập tối thiểu theo yêu cầu phải kê khai và nộp tờ khai hoàn thuế);
- Những người có điều kiện kinh tế khó khăn và được Bộ Y tế (Health Insurance Marketplace - HHS) chứng nhận;
- Những người có khó khăn bất ngờ về tài chính mà không thể chi trả phí bảo hiểm ít hơn 3 tháng liên tục trong 1 năm sau khi đã mua bảo hiểm;
- Những người mà phải trả phí bảo hiểm cao hơn 8% so với mức thu nhập của hộ gia đình họ;
- Thổ dân da đỏ;
- Một số người thuộc vài tổ chức tôn giáo hoặc thuộc các tổ chức Health care sharing.
NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI GIÀ (MEDICARE), BẢO HIỂM CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP (MEDICAID), BAO GỒM CẢ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM THÌ KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE.
NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ DO NGƯỜI CHỦ HÃNG MUA CHO THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE. TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI NÀY CÓ THỂ CHUYỂN SANG MUA BẢO HIỂM OBAMACARE NẾU THẤY BẢO HIỂM THEO OBAMACARE LÀ TỐT HƠN.
NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẤT CỨ LOẠI BẢO HIỂM Y TẾ NÀO KHÁC DO CÁC CƠ QUAN BẢO HIỂM CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG, TIỂU BANG HOẶC CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TY NH N THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO OBAMACARE.
NGOẠI TRỪ NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP NÊU TRÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ MEDICARE, MEDICAID, HOẶC BẢO HIỂM DO NGƯỜI CHỦ MUA CHO, NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE NÊU TRÊN PHẢI ĐƯỢC BỘ Y TẾ (HEALTH INSURANCE MARKETPLACE) XÁC NHẬN.
3. Thời hạn bắt buộc tham gia chương trình Obamacare:
- Ngày 31 tháng 01 năm 2014 là thời hạn chót để những người có đủ điều kiện theo quy định phải mua bảo hiểm theo chương trình Obamacare. Tuy nhiên, Thị trường bảo hiểm Y tế (Health Insurance Marketplace) là nơi bán bảo hiểm theo chương trình Obamacare sẽ hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014. Điều này có nghĩa là quý ông bà anh chị em sẽ có thời hạn 03 tháng kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2014 để mua bảo hiểm theo Obamacare.
4. Mức phạt đối với những người có đủ điều kiện theo quy định mà không mua bảo hiểm bắt buộc theo Chương trình Obamacare sẽ được Sở Thuế Vụ khấu trừ trực tiếp vào tiền hoàn thuế vào cuối năm như sau:
- Năm 2014: $95 đối mỗi người lớn; $47.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 1% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;
- Năm 2015: $325 đối với mỗi người lớn; $162.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;
- Năm 2016: $695 đối mỗi người lớn; $347.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2.5% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;
- Năm 2017: Tiền phạt sẽ tăng theo tỷ lệ lạm phát hoặc là 2.5% trên tổng thu nhập.
5. Về cách tính Mức thu nhập thuộc diện được tham gia chương trình Obamacare tùy thuộc vào số lượng thành viên trong mỗi gia đình và quy định về chuẩn nghèo (FPL) năm 2013 của Chính phủ Liên bang tương đối phức tạp, xin liên hệ để biết thêm chi tiết:
Số lượng thành viên trong gia đình
100%
133%
138%
150%
200%
300%
400%
1
11,490
15,282
15,856
17,235
22,980
34,470
45,960
2
15,510
20,628
21,404
23,265
31,020
46,530
62,040
3
19,530
25,975
26,951
29,295
39,060
58,590
78,120
4
23,550
31,322
32,499
35,325
47,100
70,650
94,200
5
27,570
36,668
38,047
41,355
55,140
82,710
110,280
6
31,590
42,015
43,594
47,385
63,180
94,770
126,360
7
35,610
47,361
49,142
53,415
71,220
106,830
142,440
8
39,630
52,708
54,689
59,445
79,260
118,890
158,520
Cứ mỗi thành viên tăng thêm, thì cộng thêm:
4,020
5,347
5,548
6,030
8,040
12,060
16,080

NHƯ VẬY, MỨC THU NHẬP ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA OBAMACARE VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ LÀ TỪ 100% - 400% SO VỚI CHUẨN NGHÈO CĂN CỨ THEO SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH. NẾU MỨC THU NHẬP LÀ 100% - 133% THÌ CHÍNH PHỦ SẼ HỖ TRỢ NHIỀU NHẤT VÀ NGƯỜI MUA BẢO HIỂM SẼ ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM RẤT THẤP. NẾU MỨC THU NHẬP THẤP HƠN 100% HOẶC CAO HƠN 400% SO VỚI CHUẨN NGHÈO THÌ CHÍNH PHỦ KHÔNG HỖ TRỢ.
MỘT LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THEO OBAMACARE: CHỈ TÍNH VỢ CHỒNG, CON CÁI CÒN ĐỘC TH N TỪ 26 TUỔI TRỞ XUỐNG. NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI ĐỘC TH N TRÊN 26 TUỔI PHẢI MUA BẢO HIỂM RIÊNG.
DO ĐÓ, QUÝ VỊ LƯU Ý KHI KHAI THU NHẬP PHẢI C N NHẮC VỀ MỨC THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH MÌNH CĂN CỨ THEO CÁC MỨC TRÊN ĐỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀO OBAMACARE.
6. Bởi vì Tiểu bang Pennsylvania hiện chưa chấp nhận gia nhập Obamacare, nên chỉ mới có những bệnh viện sau đây tại Pennsylvania HIỆN chấp nhận bệnh nhân theo chương trình Obamacare:
- Bệnh viện trường Đại học Pennsylvania (Philadelphia)
- Bệnh viện Trường đại học Thomas Jefferson (Philadelphia)
- Trung tâm Y khoa thuộc trường đại học Pittsbursh
7. Cách thức điền và nộp đơn vào chương trình Obamacare:
- Điền vào nộp đơn Online: nhanh chóng và thuận tiện, tại trang web sau: www.HealthCare.gov
- Điền và nộp đơn theo Form OBM No. 0938-1191 (đính kèm), và gởi đến địa chỉ sau:

Health Insurance Marketplace
Dept. of Health and Human Service
465 Industrial Blvd.
London, KY 40750-0001
QUÝ VỊ CŨNG DÙNG 02 CÁCH TRÊN Đ Y ĐỂ NỘP ĐƠN CHO BỘ Y TẾ ĐỂ XIN XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA OBAMACARE.
8. Hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare có cung cấp 4 mức bảo hiểm sau đây:
- Mức bảo hiểm Đồng (Bronze package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm thấp nhất. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ chi trả tối đa 60% tiền khám bệnh, toa thuốc, ... người mua bảo hiểm phải co-pay 40%.
- Mức bảo hiểm Bạc (Silver package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối thấp. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 70% tiền khám bệnh, toa thuốc, ... người mua bảo hiểm phải co-pay 30%.
- Mức bảo hiểm Vàng (Gold package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối cao. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 80% tiền khám bệnh, toa thuốc, ... người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 20%.
- Mức bảo hiểm Bạch Kim (Platium package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm cao nhất trong tất cả các mức. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 90% tiền khám bệnh, toa thuốc, ... người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 10%.
NGƯỜI MUA BẢO HIỂM CÓ QUYỀN LỰA CHỌN GIỮA CÁC MỨC BẢO HIỂM NÊU TRÊN HOẶC LÀ SO SÁNH VỚI CÁC MỨX BẢO HIỂM DO CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM KHÁC CUNG CẤP ĐỂ CHỌN MUA CHO THÍCH HỢP NHẤT.
TẤT CẢ CÁC GÓI BẢO HIỂM NÀY ĐỀU CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ NHƯ NHAU, CHỈ KHÁC NHAU Ở CHỔ LÀ NGƯỜI MUA NẾU LỰA CHỌN MỨC CÓ PHÍ BẢO HIỂM THẤP THÌ PHẢI TRẢ CO-PAY CAO HƠN.
NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE
1. Hạn chót phải mua bảo hiểm Obamabcare và được Chính phủ hỗ trợ là ngày 31 tháng 03 năm 2014. Sau thời hạn này, bắt đầu kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chính phủ mới tiếp tục hỗ trợ cho người mua bảo hiểm. Như vậy, trong khoảng thời gian từ 31/03/2014 - 14/11/2014, Chính phủ không hỗ trợ, do vậy người mua bảo hiểm phải trả phí rất cao, và phải chọn mua của các công ty bảo hiểm tư nhân. Nếu không mua thì sẽ bị Sở thuế vụ phạt tiền, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ, như là có sự thay đổi số thành viên trong gia đình thì được cho gia hạn mua bảo hiểm có sự trợ giúp của Chính phủ thêm 2 tháng.
2. Những người có thu nhập thấp dưới mức để được chấp nhận vào Obamcare, có thể nộp đơn cho văn phòng phúc lợi xã hội của tiểu bang mình cư ngụ để được hưởng Medicaid và CHIP. Những người đủ điều kiện được miễn mua Obamacare, có thể được hưởng trợ cấp từ Chính phủ để mua bảo hiểm y tế.
NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI CHỦ HÃNG, TIỆM, NHÀ HÀNG
1. Hãng có ít hơn 25 người làm full time, với mức lương trung bình cho tất cả các công nhân dưới $50,000/năm, thì sẽ được Chính phủ trợ giúp người chủ mua bảo hiểm cho người làm công của mình.
2. Hãng có nhiều hơn 100 người làm full time với mức lương trung bình cho tất cả các công nhân cao hơn $250,000/năm thì bắt buộc phải mua bảo hiểm cho những công nhân này đến năm 2015.
3. Bắt đầu từ năm 2016, hãng có 50 - 59 người làm full time bắt buộc phải mua bảo hiểm cho những công nhân này.
4. Chủ hãng có số công nhân full time nhiều hơn 50 người, thì bắt buộc phải thông báo cho người làm công biết các thông tin về chương trình Obamacare.
5. Hãng có lợi tức cao hơn $250,000/năm phải trả tax bằng 0.9% mức Medcare Part A hiện thời.
6. Chương trình Obamacare áp dụng đối với người chủ hãng được dời lại đến năm 2015.

 

From: Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ

 

Bảo hiểm sức khỏe: Obamacare và Medicare
Đơn Xin Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Giúp Trả Cho Các Chi P...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/