NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM SỨC KHỎE

  • Ngày 11/1/2016: Bắt đầu cho đăng ký - đây là ngày đầu tiên quý vị có thể đăng ký chương trình bảo hiểm năm 2017 thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ (Health Insurance Marketplace.) Bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017.
  • Ngày 12/15/2016: Đây là ngày cuối cùng để đăng ký hoặc đổi chương trình bảo hiểm hiện có sang chương trình mới bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017.
  • Ngày 1/1/2017: Bảo hiểm 2017 bắt đầu có hiệu lực cho những ai đăng ký hoặc đổi sang chương trình mới từ trước ngày 12/15/2016.
  • Ngày 1/31/2017: Đợt đăng ký năm 2017 kết thúc. Những đơn đăng ký hoặc thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1/16 tới ngày 1/31 sẽ có hiệu lực từ 3/1/2017.

Ai được xem là một “người chung nhà” (“Household”)? Đối với hầu hết các gia đình, người chung nhà là bao gồm cá nhân quý vị cộng thêm số người mà quý vị khai là những người phụ thuộc vào tiền thu nhập của quý vị (your income tax return). Những người này bao gồm con cái, cha mẹ, hoặc những người bà con mà đủ điều kiện được là người phụ thuộc vào tiền thu nhập của quý vị. Con cái của những cặp ba mẹ đã ly hôn được tính vào người chung nhà của một người sinh thành nào đã khai chúng là một người phụ thuộc (ngay cả khi người sinh thành kia phải trả tiền bảo hiểm cho chúng). Không bao gồm những người con không được khai là một người phụ thuộc, ngay cả khi chúng vẫn còn sống ở nhà.

Để biết được quý vị có đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính bao nhiêu, khi đến cuộc hẹn xin vui lòng đem những giấy tờ sau đây cho mỗi người ở chung nhà (household):

BẢO HIỂM SỨC KHỎE VỚI HEALTH INSURANCE MARKETPLACE
Một số chi tiết nên biết về Affordable Care Act (O...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/