Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
Những Gì Đã Thay đổi trong Bảo hiểm Y tế - SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

Những Gì Đã Thay đổi trong Bảo hiểm Y tế

Cha mẹ có thể giữ con cái trong chương trình bảo hiểm y tế của mình đến khi con cái họ 26 tuổi.

Các công ty bảo hiểm không thể từ chối những người đã có các tình trạng y tế, đôi khi được gọi là “tình trạng từ trước.” Trước đây, một công ty có thể quyết định không bảo hiểm cho một người vì người đó có một tình trạng y tế như bệnh tiểu đường, hoặc vì người đó đã bị ung thư trong quá khứ. Hiện nay tất cả mọi người đều phải được chấp nhận.

Các công ty bảo hiểm không thể hủy bỏ chương trình bảo hiểm của một người nếu người đó bị bệnh.

Các công ty bảo hiểm không thể thiết lập một giới hạn về số hóa đơn y tế mà họ sẽ trả cho một người trong chương trình bảo hiểm của họ.

Hiện nay chăm sóc phòng ngừa là miễn phí. Bảo hiểm của quý vị không thể tính hóa đơn quý vị cho các lần đến bác sĩ của trẻ sơ sinh, tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe hàng năm, khám sàng lọc và chăm sóc khác mà giúp quý vị giữ sức khỏe.

Quý vị có thể mua bảo hiểm tại Chợ Bảo hiểm Y tế (Chợ). Trước đây, nếu công việc của quý vị không cung cấp bảo hiểm y tế cho quý vị, quý vị phải tự mua bảo hiểm và thường rất tốn kém.

Hiện nay các chương trình bảo hiểm y tế phải đài thọ một số chăm sóc nhất định. Trước đây, mỗi công ty tự quyết định họ sẽ trả cho những gì và với số tiền bao nhiêu.

 

2020 là năm cuối hạn chế mức hưởng bảo hiểm y tế t...
8 Everyday Foods That Have Hidden Cosmetic Talents
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/