Luật Bảo hiểm Sức khỏe (gọi là Affordable Care Act)

Những gì Luật Bảo hiểm Sức khỏe ban hành tháng 3/2010 đã áp dụng gồm: 

        (1) các hãng bảo hiểm không còn giới hạn mức trả để chữa trị khách hàng còn bệnh,      

        (2) không còn từ chối bán bảo hiểm cho trẻ em có bệnh trước khi mua bảo hiểm.

        (3) con cái độc thân dưới 26 tuổi còn ở với bố mẹ đã được nằm trong bảo hiểm của bố mẹ (nếu bố hay mẹ đang đi làm và có bảo hiểm của sở làm). 

 

Những gì sẽ được áp dụng do phán quyết mới của Tối cao Pháp viện gồm: 

 

Đối với công dân Hoa Kỳ:

(1)         Từ năm 2014 các hãng bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm cho người lớn tuổi có bệnh trước, không được bán giá cao hơn khách hàng bình thường khác và không được giới hạn tiền trả cho các dịch vụ săn sóc y tế cần thiết.

(2)         Từ năm 2014 các tiểu bang thành lập các Chương trình bán bảo hiểm  rẻ tiền (state-based insurance exchanges) cho dân chúng trong tiểu bang. Chính phủ liên bang trợ cấp. Từ năm 2015 nếu ai không mua bảo hiểm nơi các chương trình này sẽ bị phạt thuế $95. Vào năm 2017 thuế phạt tăng lên ít nhất là $695

 

Đối với các cơ sở săn sóc sức khỏe:

(1)         Các cơ sở này có lợi nhiều vì ai cũng có bảo hiểm, không như trước đây phải chữa cho những người không có bảo hiểm rơi vào trường hợp không từ chối được.

(2)         Từ tháng 8/2012 bệnh viện được đánh giá tốt được nhận tiền thưởng.

(3)         Từ năm 2013 bệnh viện và các cơ sở săn sóc sức khỏe sẽ được trả tiền khoán rộng rãi khi săn sóc khách hàng Medicare.

 

Đối với các tiểu bang:

(1)         Tùy ý. Nếu nới rộng chương trình Medicaid cho những người có lợi tức dưới 138% mức nghèo quy định bởi liên bang (hiện nay mức này là $11,160 một năm) thì sẽ được liên bang trợ cấp một phần chi phí (bang California và Massachusetts cho biết sẽ nới rộng)

(2)         Nếu không nới rộng thì không được trợ cấp, nhưng cũng không mất tiền trợ cấp cho chương trình Medicaid hiện đang có (hai bang Texas và Florida cho biết sẽ không nới rộng)

 

Đối với các công ty bán bảo hiểm sức khỏe:

(1)         Phải chi 80% tiền bán bảo hiểm để trả tiền săn sóc sức khỏe (nói chung là trả tiền chữa trị, chi phí ngừa bệnh …) cho bệnh viện hay các bác sĩ. Nếu không chi hết 80%, số tiền thừa hoàn trả lại cho khách hàng. Cho năm 2011 tính ra các các chủ hãng và tư nhân sẽ được trả lại ít nhất $1.3 tỉ mỹ kim.

 

Đối với các chủ hãng sở: 

(1)         Từ năm 2014 hãng sở có trên 50 nhân viên phải mua bảo hiểm  cho nhân viên, nếu không sẽ bị phạt một số tiền tượng trưng.

(2)         Hãng sở nào dưới 50 nhân viên có thể không mua bảo hiểm cho nhân viên. Nếu có thiện chí mua, chính phủ liên bang sẽ trợ cấp 35% qua khỏan trừ thuế , và sau đó tăng dần lên 50%.

 

Tran Binh Nam

Đơn Xin Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Giúp Trả Cho Các Chi P...
Câu Chuyện Bảo Hiểm: Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ, Hay Ch...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/