Câu Chuyện Bảo Hiểm: Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ, Hay Chịu Phạt?

Theo luật định, công dân và cư dân hợp pháp phải mua bảo hiểm y tế ở mức thiết yếu tối thiểu (minimal essential coverage) cho bản thân và con cái, nếu không sẽ bị phạt.

Mua bảo hiểm sức khoẻ, hay chịu phạt?

Mức phạt đối với những người có đủ điều kiện theo quy định mà không mua bảo hiểm bắt buộc theo Chương trình Obamacare sẽ được Sở Thuế Vụ khấu trừ trực tiếp vào tiền hoàn thuế vào cuối năm.

Tiền phạt tính theo thu nhập

Các mức phạt như sau:

- Năm 2014: $95 đối mỗi người lớn; $47.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 1% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

- Năm 2015: $325 đối với mỗi người lớn; $162.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

- Năm 2016: $695 đối mỗi người lớn; $347.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2.5% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

- Năm 2017: Tiền phạt sẽ tăng theo tỷ lệ lạm phát hoặc là 2.5% trên tổng thu nhập.

Lợi tức càng thấp, được tài trợ càng nhiều

Tuy vậy, không phải ai không mu bảo hiểm cũng bị phạt. Moi người có thể mua bảo hiểm qua nơi làm việc hoặc, ở các thị trường mới do chính phủ lập ra gọi là Trung Tâm Trao Đổi (Health Benefit Exchanges). Những người gặp khó khăn tài chánh, và không có Medicaid hoặc Medicare, sẽ được trợ giúp (subsidy) để mua bảo hiểm.

Những cá nhân hoặc gia đình có lợi tức đồng niên dưới $44,000/người sẽ được chính phủ tài trợ để họ không bao giờ phải trả đến 10% lợi tức của mình cho việc có một bảo hiểm y tế đúng tiêu chuẩn. Nguyên tắc căn bản là lợi tức càng thấp, càng được tài trợ nhiều.

Medicaid (ở California gọi là Medical) sẽ được mở rộng để bao gồm những gia đình có mức lợi tức đến 133% mức nghèo khó của liên bang (FPL), nghĩa là có thu nhập $29,327 cho một gia đình 4 người. Đến năm 2014 thì chương trình Medicaid bao gồm luôn cả những người lớn không con nhỏ và có lợi tức thấp như vừa nói. Từ năm 2016 trở đi, liên bang sẽ trả 100% chi phí bảo hiểm cho những người hưởng Medicaid.

Đến 2016, khi những điều khoản chính của luật được thực thi hoàn toàn thì bảo hiểm ước lượng sẽ mở rộng cho thêm 32 triệu người hiện nay chưa có bảo hiểm.

Chi phí cho đạo luật này có thể lên đến $940 tỷ trong vòng 10 năm. Để có tiền trang trải cho chi phí này, liên bang sẽ tăng thuế. Một trong những loại thuế sẽ gia tăng Medicare Payroll Tax. Lâu nay thuế này chỉ tính trên đồng lương, nhưng từ năm 2012 khoản thuế này sẽ áp dụng cho cả những lợi tức nhận được do các hoạt động đầu tư (investment income) của những cá nhân có thu nhập trên $200,000 hoặc gia đình có trên $250,000/năm, với thuế suất là 3.8%.

Từ 2018, các công ty bảo hiểm phải trả 40% thuế excise tax cho các chương trình bảo hiểm đắt tiền đặc biệt - gọi là bảo hiểm Cadillac - có trị giá niên phí $27,500 cho gia đình và $10,200 cho một cá nhân (không kể phần răng và mắt).

Những gia đình có lợi tức từ $250,000 trở lên sẽ bị tăng 0.9% thuế Medicare Parroll Taxes.

Đối với người già trên 65 tuổi đang hưởng Medicare, Chính phủ liên bang sẽ cắt giảm $132 tỷ trong thời hạn 10 năm đối với chương trình Medicare Advantage - một chương trình do các hãng bảo hiểm tư điều hành - được những người già có thu nhập cao, chừng 10 triệu người, tham gia.

Mức liệt kê để giảm thuế (itemized deduction) cho những chi tiêu y tế không được bồi hoàn (unreimbursed medical expenses) sẽ được nâng từ 7.5% lên 10% của tổng lợi tức điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) hàng năm.

Thu niên phí trên các công ty dược phẩm khởi đầu từ năm 2012 với mức $2.8 tỷ/năm. Riêng với các công ty bảo hiểm y tế thì bắt đầu từ năm 2014 sẽ thu $8 tỷ/năm và sẽ tăng dần vào các năm sau dựa trên mức độ gia tăng bảo phí (premium) mà các công ty này áp dụng đối với người mua bảo hiểm.

Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho các công ty hay tổ chức bảo hiểm bất vụ lợi (non-profit insurers) hoạt động nhằm phục vụ giới có lợi tức thấp trong xã hội.

 

 

Cách tính mức thu nhập

Theo yêu cầu của nhiều độc giả hỏi về cách tính về mức thu nhập thuộc diện tham gia chương trình Obamacare. Do cách tính tương đối phức tạp, câu chuyện tuần này, chúng tôi xin trích dẫn bảng phân tích dưới đây. Theo đó, cách tính về mức thu nhập thuộc diện được tham gia chương trình Obamacare tùy thuộc vào số lượng thành viên trong mỗi gia đình và quy định về chuẩn nghèo (FPL) năm 2013 của Chính phủ Liên bang.

Với cách tính như trên, mức thu nhập để được tham gia Obamacare với sư hỗ trợ cua Chính phủ là từ 100%-400% so với chuẩn nghèo căn cứ số lượng thànhv iên trong gia đình. Nếu mức thu nhập là 100% - 133% thì Chính phủ sẽ hỗ trợ nhiều nhất và người mua bảo hiểm sẽ đóng phí bảo hiểm rất thấp. Nếu mức thu nhập thấp hơn 100% hoặc cao hơn 400% so với chuẩn nghèo thì chính phủ không hỗ trợ.

Khi tính số lượng thành viê trong gia đình, có một lưu ý quan trọng là hỉ tính vợ chồng, con cái còn độc than từ 26 tuổi trở xuống. Người có gia đình và người độc thân trên 26 tuổi phải mua bảo hiểm riêng.

Lời khuyên cấp thiết nhất dành cho những ai muốn có bảo hiểm ObamaCare vào năm 2015 là phải ghi danh càng sớm càng tốt trong thời gian từ 15 tháng Mười Một năm 2014 đến ngày 15 tháng Hai năm 2015. Và để có được bảo hiểm sớm nhất vào ngày 1 tháng Một năm 2015, các bạn cần ghi danh, chọn chương trình bảo hiểm trước ngày 15 tháng Mười Hai năm 2014. Đối với người hiện đang có bảo hiểm, muốn đổi chương trình bảo hiểm khác thì ngày 15 tháng Mười Hai, 2014 là hạn chót.

Chris Nguyen from vietbao

 

Luật Bảo hiểm Sức khỏe (gọi là Affordable Care Ac...
Mary T - Denver, CO
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/