Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/baohiemco.com/public_html/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
Insurance - SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

Bảo hiểm sức khỏe, Health Care, Medicare, Long Term Care and Life Insurance

2017 Video Ad for Mary Do Health Insurance Agency

 Let our friendly health insurance specialist help you: (303) 990-5051    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Free, in-person help is available to guide you every step of the way.  Questions about Medicaid, Medicare & CHP+ contact us.

I am proud to be a broker of Connect for Health Colorado here in the beautiful state of Colorado. I love meeting with my clients personally to help them make one of the most important decisions of their lives. I personally strive to be able to help and assist my clients with all of their health and life insurance needs. With the launch of health care reform now more than ever people need assistance making the most informed decision possible. There is not a person out there whom I cannot help but more importantly would not love to help. So please do not hesitate to call me today so that I can offer my assistance.

Đọc tiếp
  4788 Lượt xem

WHAT IS CONSIDERED ESSENTIAL HEALTH BENEFITS?

A set of health care service categories that must be covered by Qualified Health Plans and certain plans.

Essential health benefits must include items and services within at least the following 10 general categories:

Đọc tiếp
  1033 Lượt xem

Đơn Xin Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Giúp Trả Cho Các Chi Phí

Dùng đơn xin này để xem quý vị hội đủ điều kiện được bảo hiểm nào
 
 
Được chương trình bảo hiểm sức khoẻ tư hợp túi tiền có đài thọ bảo hiểm toàn diện để giữ cho quý vị lành mạnh
 
Được tín điểm về thuế (điểm thuế tax credit) mới có thể giúp trả ngay cho tiền bảo phí cho bảo hiểm sức khoẻ của quý vị.
 
Bảo hiểm miễn phí hoặc giá rẻ của Medicaid hoặc của Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho Trẻ Em (CHIP).
Quý vị có thể được hội đủ điều kiện hưởng chương trình miễn phí hoặc giá hạ, mặc dù quý vị kiếm được lên đến $97,200 một năm (cho một gia đình có 4 người).
Đọc tiếp
  1594 Lượt xem

Luật Bảo hiểm Sức khỏe (gọi là Affordable Care Act)

Những gì Luật Bảo hiểm Sức khỏe ban hành tháng 3/2010 đã áp dụng gồm: 

        (1) các hãng bảo hiểm không còn giới hạn mức trả để chữa trị khách hàng còn bệnh,      

        (2) không còn từ chối bán bảo hiểm cho trẻ em có bệnh trước khi mua bảo hiểm.

        (3) con cái độc thân dưới 26 tuổi còn ở với bố mẹ đã được nằm trong bảo hiểm của bố mẹ (nếu bố hay mẹ đang đi làm và có bảo hiểm của sở làm). 

Đọc tiếp
  1971 Lượt xem

Annual Health Insurance and Medicare Enrollment for 2017 Reminder

Health insurance open enrollment period is 11/01/2016 to 01/31/2017 for coverage that begins 01/01/2017.

Đọc tiếp
  1043 Lượt xem