SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

Bảo hiểm sức khỏe, Health Care, Medicare, Long Term Care and Life Insurance

Vấn đề ăn uống ở người tuổi cao

Người có tuổi như đèn treo trước gió, cơ thể ngày một yếu dần. Tính tình, khẩu vị cũng bỗng nhiên thay đổi. Chính vì thế, người cao tuổi cũng cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để hạn chế tối đa, phòng ngừa những bệnh thường dễ xâm nhập.

Như vậy thì dinh dưỡng người già có vai trò quan trọng trong phẩm chất đời sống của quý vị này.

Đọc tiếp
  1634 Lượt xem

Obamacare Individual Mandate

The Individual Mandate and the Affordable Care Act 

What is the Obamacare Individual Mandate?

Under the Affordable Care Act’s Individual Mandate, most Americans are required to have health insurance, or pay a tax penalty if they don't. This Obamacare rule is called the “Individual Mandate” or “Individual Shared Responsibility Fee” and started in 2014.

Đọc tiếp
  1797 Lượt xem