Bảo Hiểm Sức Khỏe theo 3 Bước Đơn Giản

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Mười, Health Insurance Marketplace mới giúp quý vị có thể tìm mua bảo hiểm sức khỏe và chọn chương trình tốt nhất. Sau đây là ba bước hướng dẫn quý vị về thủ tục đó: 

1. Quyết định loại bảo hiểm mà quý vị cần. 

Nếu quý vị không có bảo hiểm (ví dụ như qua hãng sở, Medicare hoặc Medicaid), quý vị có thể chọn một chương trình sức khỏe phù hợp với các nhu cầu và ngân sách của quý vị qua Marketplace. Tìm hiểu số tiền mà quý vị có khả năng chi trả hàng tháng, và có bất kỳ bác sĩ, dịch vụ hoặc thuốc men cụ thể nào mà quý vị muốn được bao trả hay không. 

2. Thu thập các thông tin cần thiết để ghi danh tham gia.

Để nộp đơn xin bảo hiểm, quý vị sẽ cần phải cung cấp ngày tháng năm sinh, mức lợi tức hiện tại, tên và địa chỉ của hãng sở và thông tin bảo hiểm hiện tại của quý vị, nếu thích hợp. Trong một số trường hợp, quý vị sẽ cần phải cung cấp thông tin về các thành viên khác trong gia đình. Quý vị cũng sẽ cần bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ (số An Sinh Xã Hội hoặc giấy tờ di trú).

3. Có được bảo hiểm!

Bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2017. Để xem các lựa chọn của quý vị và ghi danh 

Tới connectforhealthco.com – giải đáp nhanh, trò chuyện trực tuyến hoặc tìm trợ giúp tại địa phương. 

Gọi (303) 990-5051 – văn phòng có thể trợ giúp quý vị.

 

Marketplace ảnh hưởng tới những người trên 50 tuổi như thế nào? Đối với những người trên 65 tuổi và không có bảo hiểm, Marketplace cung cấp nhiều chương trình bảo hiểm khác nhau để giúp quý vị và gia đình quý vị có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền. Kỳ Ghi Danh Chính Thức của Marketplace là từ ngày 1 tháng Mười, 2016 tới 31 tháng Ba, 2017.

Đối với những người trên 65 tuổi và hiện đã có Medicare, Marketplace không ảnh hưởng tới quý vị. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng Mười tới ngày 7 tháng Mười Hai, 2016, quý vị có cơ hội xem lại bảo hiểm sức khỏe và thuốc theo toa hiện thời của quý vị. Tới medicare.gov hoặc gọi số (303) 990-5051 để biết thông tin về Kỳ Ghi Danh Chính Thức của Medicare.

 

Hướng dẫn sử dụng UniKey
Về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://baohiemco.com/