SPEAK WITH AN AGENT NOW. (303) 990-5051

Bảo hiểm sức khỏe, Health Care, Medicare, Long Term Care and Life Insurance

8 Everyday Foods That Have Hidden Cosmetic Talents

The everyday products we eat can also become ingredients for homemade beauty solutions. We at Bright Side found 8 amazingly simple recipes, and we want to share them with you. Take note, and share your own recipes in the comments!

Đọc tiếp
  495 Lượt xem

Trip Protection

 International Medical Insurance

Đọc tiếp
  989 Lượt xem

International Students

International Medical Insurance

Đọc tiếp
  978 Lượt xem

Out Bound Travel Medical

 International Medical Insurance

Đọc tiếp
  835 Lượt xem

In Bound Visitors Insurance Plans

International Medical Insurance

Đọc tiếp
  1266 Lượt xem

When is 2018 Medicare Open Enrollment?

2018 Open Enrollment is here. Enrollment ends Dec. 15

What do you need to Know to Enroll in Medicare for 2018?

We cover everything you need to know about open enrollment in Medicare 2018. Get the facts on 2018 Medicare open enrollment.

Đọc tiếp
  979 Lượt xem

Colorado Health Insurance Information, Resources

Colorado Small Business Coverage
If you own a small business in Colorado (50 or fewer full-time-equivalent employees – FTEs), you can purchase qualifying coverage for your employees through Connect for Health Colorado for small business, the state’s SHOP (Small Business Health Option Program) exchange, or through a private broker or insurance agent. However, you may qualify for tax credits worth up to 50% of your premium costs if you use the state exchange. Beginning in 2016, SHOP will be open to employers with up to 100 FTEs. Under the Employer Shared Responsibility provision of ACA, beginning in 2015, all employers with 50 or more FTEs must offer employees at least one plan that is ACA-compliant or face fines of $2,000 per employee.

Đọc tiếp
  1189 Lượt xem

5 tips about the Health Insurance Marketplace

1. Deadlines for 2018 coverage

Enroll by December 15 for coverage starting January 1, 2018.  Apply now.

Đọc tiếp
  857 Lượt xem

4 điều cần biết về Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

1. Các Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe khác nhau cung cấp các phúc lợi khác nhau, một số bảo hiểm sẽ giới hạn chỉ cho quý vị đi một số bác sĩ, bệnh viện và các Nhà cung cấp dịch vụ nhất định.

Đọc tiếp
  604 Lượt xem

Dates and deadlines for 2018 health insurance

You can enroll in or change 2018 Marketplace health insurance right now. The 2018 Open Enrollment Period runs from November 1, 2017 to December 15, 2017.

IMPORTANT: 2018 Open Enrollment is shorter than in previous years

It's important to act quickly. If you don't act by December 15, you can't get 2018 coverage unless you qualify for a Special Enrollment Period. Plans sold during Open Enrollment start January 1, 2018.

Đọc tiếp
  967 Lượt xem

Bảo phí Obamacare sẽ tăng 34% vào năm 2018

Washington DC. (CBS) – Một phân tích dữ liệu mới vừa được công bố, cho thấy bảo phí các chương trình bảo hiểm phổ biến nhất theo Obamacare sẽ tăng 34% vào năm 2018.

Đọc tiếp
  632 Lượt xem

THÔNG TIN MỚI VỀ BẢO HIỂM SỨC KHỎE OBAMACARE CỦA NĂM 2018

Xin quý vị sớm liên lạc cho văn phòng chúng tôi để coi lại chương trình bảo hiểm sức khỏe và kịp thời điều chỉnh giá cả và quyền lợi cho chương trình của năm mới.     

Năm 2018 có những thay đổi về thời gian đăng ký vào chương trình bảo hiểm sức khỏe như sau: 

Đọc tiếp
  2039 Lượt xem

Khanh - Englewood, CO

I really respect your efforts and service.

Best Wishes,
Thank you
Đọc tiếp
  915 Lượt xem

Người hay quên thực ra có bộ não ‘rất lợi hại’, nghiên cứu khoa học cho thấy họ rất thông minh

Bạn đã bao giờ trải qua những giây phút đãng trí như ra khỏi nhà không mang theo điên thoại, đi vào bếp nhưng quên mất là chuẩn bị làm gì hay không nhớ đươc những chi tiết nhỏ của kỷ niệm quá khứ? Một số cho rằng đây là chứng hay quên nhưng cũng dễ dàng tiếp thu những cái mới.

Đọc tiếp
  916 Lượt xem

2017 Video Ad for Mary Do Health Insurance Agency

 Let our friendly health insurance specialist help you: (303) 990-5051    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Free, in-person help is available to guide you every step of the way.  Questions about Medicaid, Medicare & CHP+ contact us.

I am proud to be a broker of Connect for Health Colorado here in the beautiful state of Colorado. I love meeting with my clients personally to help them make one of the most important decisions of their lives. I personally strive to be able to help and assist my clients with all of their health and life insurance needs. With the launch of health care reform now more than ever people need assistance making the most informed decision possible. There is not a person out there whom I cannot help but more importantly would not love to help. So please do not hesitate to call me today so that I can offer my assistance.

Đọc tiếp
  2766 Lượt xem

Quảng Cáo Của Năm 2017

CHUYÊN GẮN MÁY CREDIT CARD CHO CÁC THƯƠNG MẠI.

CHUYÊN CÁC LOẠI BẢO HIỂM NHƯ:

NHÀ, XE, SỨC KHỎE, NHÂN THỌ VA BẢO HIỂM CHO CÁC THƯƠNG MẠI.

Đọc tiếp
  652 Lượt xem

Natural Drink for Weight Loss and boost your Metabolism

Here's a secret: slaving away inside your body to help you burn calories and shed fat. It's called your metabolism, and it's the sum of everything your body does. Each time you eat, enzymes in your body's cells break down the food and turn it into energy that keeps your heart beating, your mind thinking, and your legs churning during a grueling workout. A fast metabolism means more calories burned. The more you burn, the easier it is to drop pounds. And get this—you can make increase you metabolism so it works harder, a lot harder, 24 hours a day.

Đọc tiếp
  1426 Lượt xem

NASA CÔNG BỐ 15 LOẠI CÂY CẢNH LỌC CHẤT ĐỘC TỐT NHẤT TRONG NHÀ

Các nhà khoa học NASA cho rằng các cây cảnh thông thường có thể là vũ khí chống lại mức độ gia tăng ô nhiễm không khí trong nhà.

Đọc tiếp
  1374 Lượt xem

Unveil first Obamacare replacement plan

The GOP’s first proposal to replace Obamacare has been put forward, with two Republican senators outlining their alternative plan Monday.

Đọc tiếp
  975 Lượt xem

Xu hướng đăng ký BHYT trẻ em của các gia đình có thu nhập thấp tại Mỹ

Ngày càng nhiều các bậc phụ huynh có thu nhập thấp tại Mỹ đã lựa chọn 02 chương trình BHYT Medicaid và BHYT cho trẻ em (CHIP) thay vì đăng ký BHYT cho con em mình thông qua nơi làm việc như thường lệ ngay cả khi BHYT của bố mẹ được đăng ký tại đó.

Đọc tiếp
  1025 Lượt xem