CHÚNG TÔI SẼ HƯỚNG DẪN QUÍ VỊ MIỄN PHÍ

OBAMACARE, MEDICARE & LIFE INSURANCE
QUÍ VỊ HÃY GHÉ QUA VĂN PHÒNG HOẶC GỌI ĐIỆN THOẠI ĐỂ THAM KHẢO THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM! ĐIỆN THOẠI: (303) 990 5051

Important News

Ngày 11/1/2016: Bắt đầu cho đăng ký - đây là ngày đầu tiên quý vị có thể đăng ký chương trình bảo hiểm năm 2017 thông qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ (Health Insurance Marketplace.) Bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017.
In late October, millions of Americans will receive two notices. One letter will be from their insurance companies informing them of their monthly premium for 2017
Sau đây là những câu hỏi thường gặp về ObamaCare, có thể giúp quý vị theo dõi, tìm hiểu bộ luật đồ sộ nhiều phần phức tạp này, một cách dễ dàng hơn.
Nhấn vào mũi tên để đọc các trang khác =>>

Mary Do Insurance Agency

Chúng tôi được chứng nhận từ Colorado Connect for Health trong cộng đồng Colorado để giúp quí vị miễn phí! Chúng tôi có thể giúp trả lời câu hỏi và tìm kiếm chương trình bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu và ngân sách của quí vị.

Quí vị định cư ở Colorado có thể mua bảo hiểm y tế bất cứ lúc nào nếu có những hoàn cảnh thay đổi đặc biệt trong cuộc sống. Nếu quí vị có đủ điều kiện cho Medicaid hoặc Chương Trình Child Health Plus (CHP+) có thể đăng ký bất kỳ thời gian nào trong năm .

Đây là công cụ ước đoán tín dụng thuế để quí vị có thể ước tính tiết kiệm tín dụng tiền thuế của quí vị. Chương trình hỗ trợ mới này là dành cho những người sống trong Colorado không đủ điều kiện cho Medicare , Medicaid ...

Read More
Mary Do Insurance Agency

NHIỆM VỤ

Mục tiêu phát triển của chúng tôi là tận tâm phục vụ và bảo vệ gia đình của quí vị.

Nhấn vào mũi tên để đọc các trang khác =>>

Mary Do Insurance Agency

Những ai sẽ được giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe?

Bộ luật Affordable Care Act (Obamacare) được ban hành với mục đích nâng cao sức khỏe của người dân Hoa Kỳ...

Read More
Mary Do Insurance Agency

NHIỆM VỤ

Mục tiêu phát triển của chúng tôi là tận tâm phục vụ và bảo vệ gia đình của quí vị.

Nhấn vào mũi tên để đọc các trang khác =>>

Mary Do Insurance Agency

How Much Will Individual Health Insurance Costs Increase in 2017?

As 2016 passes the halfway point and the end of summer is near, individual health insurance companies are working to set rates for 2017 marketplace plans. The Affordable Care Act (ACA) has seen much scrutiny lately, especially with the announcement that United Healthcare would pull out of most states at the end of this year, citing massive financial losses.

Because most companies are choosing to stick with the ACA, many marketplace shoppers are concerned about 2017 expenses. With early reports suggesting that individual health insurance rates will spike, customers want to know how high their rates will go.

Read More
Mary Do Insurance Agency

NHIỆM VỤ

Mục tiêu phát triển của chúng tôi là tận tâm phục vụ và bảo vệ gia đình của quí vị.

Choose from any of the insurance services we offer and you can get a fast, free, and instant insurance quote. You'll get the opportunity to view and choose the best plan that is tailored for your needs at the price you deserve.